12/06/2024

2024- yilning 1- iyun holatiga viloyatimizda jami ro‘yxatdan o‘tgan korxonalar soni 36 530 tani tashkil etib, shundan 72,0 %i yoki 26 289 tasi faoliyat ko‘rsatgan.

2023- yilning 1- iyuni bilan taqqoslaganda faoliyat yuritayotgan korxonalar soni  422 taga (1,6 %ga) oshgan.

Faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar sonining yillar kesimidagi dinamikasi:

2020- yilda – 20 240 ta

2021- yilda – 23 484 ta

2022- yilda – 26 260 ta

2023- yilda – 25 867 ta

2024- yilda – 26 289 ta.

 Axborot xizmati