14/06/2024

Xorazm viloyatida 2024- yilning yanvar-may oylarida 2 831 ta yangi kichik biznes subyekti tashkil etilgan bo‘lib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan ularning soni  408 taga ko‘paygan.

Yangi tashkil etilgan kichik korxona va mikrofirmalarning sohalar kesimidagi tarkibi:

savdoda – 933 ta

sanoatda – 700 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligida – 491 ta 

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarda – 172 ta

tashish va saqlashda – 93 ta

qurilishda – 99 ta

axborot va aloqa xizmatlarida – 77 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida – 30 ta

boshqa turlari – 236 ta.

 Axborot xizmati