03/07/2024

2024-yil 1-iyun holatiga qurilish sohasida 53 262 ta korxonalar ro‘yxatdan o‘tgan bo‘lib, ularning o‘sish sur’ati 2023-yilning mos davriga nisbatan 103,9 % ni tashkil etdi.

So‘nggi yillarda ushbu sohada ro‘yxatdan o‘tgan korxonalarning dinamikasi quyidagicha:

2020-yilda – 40 598 ta

2021-yilda – 45 680 ta

2022-yilda – 47 428 ta

2023-yilda – 51 277 ta

2024-yilda – 53 262 ta