27/09/2022

Xorazm viloyatida joriy yilning yanvar- avgust oylarida qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida 699 ta yangi korxona va tashkilot tashkil etilgan.

Bu shu davrda tashkil etilgan jami yangi korxona va tashkilotlarning 17,7 %ga teng bo‘lgan.

2021- yilning mos davriga nisbatan sohada yangi  tashkil etilgan korxonalar soni 252 taga yoki  56,4 %ga oshgan.

 

Axborot xizmati