pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 294.77 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 17.62 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlari

Hajmi: 19.05 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 198.23 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 17.75 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 17.34 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
pdf

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 199.03 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 17.02 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
pdf

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 202.44 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 19.58 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
pdf

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 165.15 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 13.41 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
pdf

Viloyatda iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 200.18 KB
Yuklangan sana: 2024-01-19
xlsx

Viloyatda iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 18.24 KB
Yuklangan sana: 2024-01-19
pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 175.86 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 14.03 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 18.71 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
pdf

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 203.72 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 18.78 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi

Hajmi: 17.28 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti

Hajmi: 20.33 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari

Hajmi: 19.87 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari

Hajmi: 18.16 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16
xlsx

Aholi jon boshiga iste`mol mollarining o`sish sur`atlari

Hajmi: 19.90 KB
Yuklangan sana: 2024-01-16