pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 293.24 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 17.39 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlari

Hajmi: 18.65 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 196.19 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 17.38 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 17.06 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 196.66 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 16.55 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi

Hajmi: 17.29 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 164.86 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 13.36 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Viloyatda iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 198.34 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Viloyatda iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 18.05 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 175.42 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 13.93 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 202.81 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 18.65 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 18.47 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 200.58 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulushi

Hajmi: 19.31 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti

Hajmi: 20.04 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari

Hajmi: 19.62 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari

Hajmi: 17.88 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Aholi jon boshiga iste`mol mollarining o`sish sur`atlari

Hajmi: 19.65 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18