pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 72.30 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 15.17 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 71.43 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 14.39 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 71.47 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.73 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
pdf

Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 55.57 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
xlsx

Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 12.26 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
pdf

Aholi jon boshiga YAHM ning o'sish surati

Hajmi: 55.35 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23
xlsx

Aholi jon boshiga YAHM ning o'sish surati

Hajmi: 12.29 KB
Yuklangan sana: 2024-04-23