Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
2684 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
7612(кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
7612(кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Sanoat ishlab chiqarish
7650(кб)(Pdf)
Yanvar-Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
7650(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar-Aprel
Qurilish ishlari
1905(кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1463 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1990 (кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Qurilish ishlari
2244 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
2100 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Mart
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
6409 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar
Xizmatlar sohasi
2658 (кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Xizmatlar sohasi
2658 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Xizmatlar sohasi
2980 (кб)(Pdf)
Yanvar-Aprel
Xizmatlar sohasi
3004 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar-May
Iste'mol bozor
2454 (кб)(Pdf)
Yanvar-Aprel
Tashqi savdo
3252 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3032 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Tashqi savdo
3252 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2848 (кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Tashqi savdo
3163 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2448 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
3163 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2444 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Demografiya, mehnat va gender statistikasi
Yanvar - Mart
Ish haqi
2737 (кб)(Pdf)
Demografik holat
2883 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar-Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4514 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.