15/03/2023

Xiva tumanida joriy yilning yanvar oyida  kichik biznes subyektlari tomonidan jami sanoat ishlab chiqarishining 47,8 %ni tashkil qilgan 14,0 mlrd so‘mlik mahsulot ishlab chiqarilgan.

Ma’lumot uchun: hisobot davrida  viloyat bo‘yicha kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan 191,8 mlrd. so‘mlik sanoat mahsuloti ishlab chiqarilib, uning umumiy ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 16,9 %ni tashkil etdi.

 

Axborot xizmati