31/03/2023

2023- yilning yanvar-fevral oyida yangi tashkil etilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 14 346 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil etib, ularni  so’nggi yillarning mos davridagi dinamikasi quyidagi ko‘rinishda:

2019- yilda – 23 142 ta

2020- yilda – 16 691 ta

2021- yilda – 17 926 ta

2022- yilda – 15 230 ta

2023- yilda – 14 346 ta

Matbuot xizmati