07/06/2023

Yangiariq tumanining sanoat ishlab chiqarish hajmi 2023- yil yanvar-aprel oylarida 248,7 mlrd so‘mni tashkil etgan.

Tuman sanoatida yuqori ulushga ega ishlab chiqarish faoliyati turlari:

elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash – 56,3 %

to‘qimachilik  mahsulotlari ishlab chiqarish – 30,4 %

oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish – 10,2 %.

Yangiariq tumanida 81,0 % sanoat mahsulotlari yirik korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan.

 

 Axborot xizmati