28/11/2023

2023- yilning 9 oyi yakunlari bo‘yicha kichik tadbirkorlik subyektlarining viloyatda ko‘rsatilgan bozor xizmatlari tarkibidagi ulushi 58,8 %ni, umumiy hajmi 5,5 trln so‘mni tashkil qilgan.

 2018-2023- yillarning yanvar-sentabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlarining xizmatlar hajmidagi ulushi dinamikasi quyidagicha o‘zgargan:

2018- yilda – 69,0 %

2019- yilda – 65,3 %

2020- yilda – 64,4 %

2021- yilda – 64,1 %

2022- yilda – 62,8 %

2023- yilda – 58,8 %.

 

Axborot xizmati