27/05/2024

2024- yilning yanvar-aprel oylari yakunlariga ko‘ra, viloyatimizda avtotransport vositalari, treyler va yarim tirkamalar ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 39,2 % ni tashkil etdi.

Hisobot davrida  mahsulot ishlab chiqarish hajmi 2 703,8 mlrd so‘mni tashkil qilib, o‘tgan yilning tegishli davriga nisbatan fizik hajm indeksi 121,1 % darajada qayd etilgan.

 

Axborot xizmati