2022- yilning yanvar-dekabr oylari davomida Oʻzbekiston Respublikasida iqtisodiy nofaol soni jami 4 423,3 ming kishini tashkil etgan.

2023-yilning 1-mart holatiga respublikamizda 13 161 ta xorijiy kapital ishtirokidagi korxona va tashkilotlar faoliyat yuritmoqda. Ularning soni jihatidan eng ko‘p miqdori quyidagi davlatlarga to‘g‘ri keldi:

2022- yilning yanvar-dekabr holatiga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasida uy xo‘jaligi a’zolarining soni bo‘yicha:

Xorazm viloyatida  2023- yilning yanvar oyida moliyaviy xizmatlar tarkibida sug‘urta va nafaqa ta’minoti bo‘yicha xizmatlardan tashqari xizmatlarning ulushi 91,7 % ni tashkil etdi.

Xorazm viloyatida  2023- yil yanvar oyida jami alova va axborotlashtirish xizmatlari hajmida telekommunikatsiya xizmatlarining ulushi 89,9 %ni  yoki 50,4 mlrd so‘mni tashkil etdi.

Xorazm viloyatida  2023- yil 1- mart holatiga faoliyat ko‘rsatayotgan xususiy korxonalar soni 2019- yilning mos davri bilan solishtirilganda 15,7 foizga ko‘paygan va 5 079 tani tashkil etgan.

2023- yilning yanvar oyida viloyatda savdo xizmatlarining umumiy hajmi   207,6 mlrd so‘mni tashkil etgan.

Xorazm viloyatida 2022- yilda asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar tarkibida to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi 612,9 mlrd so‘mni  yoki jamiga nisbatan 6,9%ni tashkil  qilgan.

2022- yilda  Shovot tumanida ishlab chiqarilgan qishloq xo‘jalik mahsulotlarining umumiy hajmi 2 299,2 mlrd so‘mni tashkil etib, 71,6%i dehqon (shaxsiy yordamchi) xo‘jaliklari hissasiga to‘g‘ri kelgan.

2023- yilning yanvar-fevral oylarida viloyatimizda 636 ta yangi mas’uliyati cheklangan jamiyati tashkil etilgan.

2023- yilning 1- mart holatiga viloyatimizda  qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlar soni 2 594 tani tashkil etgan.

Xorazm viloyatida  joriy yilning 1- mart holatiga faoliyat ko‘rsatayotgan kichik biznes subyektlarining hududlar kesimidagi soni:

Xorazm viloyatida 2022- yilning yanvar-dekabr oylarida tiklanish va taraqqiyot fondi mablag‘lari hisobidan asosiy kapitalga 104,8 mlrd so‘mlik investitsiya o‘zlashtirilgan.

Xorazm viloyatida  faoliyat ko‘rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari soni 2023- yil 1- mart holatiga 22 555 taga yetib, 2019- yilning mos davriga nisbatan o‘sish sur’ati 72,2 foizga oshgan.

Viloyatimizda reja jadvali asosida tashkil etilayotgan iste’mol narxlari indeksi (INI) oylik kuzatuvlari doirasida oziq-ovqat, nooziq-ovqat mahsulotlarining narxlari hamda aholiga ko‘rsatilayotgan xizmatlarning narxlari o‘rganilmoqda.

2023- yilning fevral oyida respublika boʻyicha jami tugʻilgan chaqaloqlarning 31 176 nafarini (48,1 %qiz bolalar tashkil etgan.

2023-yilning 1-mart holatiga ko‘ra, respublikamizda xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarning soni 13 161 tani, shundan qo‘shma korxonalar 5 247 ta va xorijiy korxonalar 7 914 tani tashkil etgan

2022- yil yanvar-dekabrida  kichik tadbirkorlikda  tovar va vaxizmatlar  import hajmi 15 154,1 mln. AQSh dollarini tashkil etdi