XORAZM VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN 2017 YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI 

 

  Jami murojaatlar Shundan:
Jismoniy shaxslardan Yuridik shaxslardan
Jami 333 59 274
I Chorak 130 15 115
II Chorak 72 15 57
III Chorak 23 13 10
IV Chorak 108 16 92

 

 
“Ishonch telefoni” orqali 2017 yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
Davr Murojaatlar (Davlat statistika qo’mitasi tizimida)
I Chorak 1
II Chorak 2
III Chorak 0
IV Chorak 0
Jami 3