Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1952 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
1513 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
1515 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
1519 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar-Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
2240 (кб)(Pdf)
Yanvar-Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
2127 (кб)(Pdf)
Yanvar-Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
2128 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
2253 (кб)(Pdf)
Yanvar-Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
2144 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
2160 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
1794(кб)(Pdf)
Yanvar-May
Sanoat ishlab chiqarish
1728(кб)(Pdf)
Yanvar-Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
1739(кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Sanoat ishlab chiqarish
2409(кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
6200(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
1 685(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yillik
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1308 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1134 (кб)(Pdf)
Yanvar-Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2038 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1655(кб)(Pdf)
Yanvar-Noyabr
Qurilish ishlari
1652(кб)(Pdf)
Yanvar-Oktabr
Qurilish ishlari
1754(кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1922 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1672(кб)(Pdf)
Yanvar-Avgust
Qurilish ishlari
1074(кб)(Pdf)
Yanvar-Iyul
Qurilish ishlari
1673(кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1891 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1072(кб)(Pdf)
Yanvar-May
Qurilish ishlari
1673 (кб)(Pdf)
Yanvar-Aprel
Qurilish ishlari
1673 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1831 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1085 (кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Qurilish ishlari
1603 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
2118 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
YILLIK
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
4793(кб)(Pdf)
Yanvar - Dekabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
3386(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
5209(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
5194(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
5236(кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar-Dekabr
Xizmatlar sohasi
3740 (кб)(Pdf)
Yanvar-Noyabr
Xizmatlar sohasi
3729 (кб)(Pdf)
Yanvar-Oktabr
Xizmatlar sohasi
3717 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Xizmatlar sohasi
3719 (кб)(Pdf)
Yanvar-Avgust
Xizmatlar sohasi
3729 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyul
Xizmatlar sohasi
3768 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Xizmatlar sohasi
3724 (кб)(Pdf)
Yanvar-May
Xizmatlar sohasi
3724 (кб)(Pdf)
Yanvar-aprel
Xizmatlar sohasi
3714 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Xizmatlar sohasi
3698 (кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Xizmatlar sohasi
3578 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
3911 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar-Dekabr
Tashqi savdo
2499 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2830 (кб)(Pdf)
Yanvar-Noyabr
Tashqi savdo
2499 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2830 (кб)(Pdf)
Yanvar-Oktabr
Tashqi savdo
2601 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2830 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Tashqi savdo
2601 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2828 (кб)(Pdf)
Yanvar-Avgust
Tashqi savdo
2205 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2875 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyul
Tashqi savdo
2590 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2829 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Tashqi savdo
2609(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2790(кб)(Pdf)
Yanvar-May
Tashqi savdo
2625 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2811 (кб)(Pdf)
Yanvar-Aprel
Tashqi savdo
2625 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2800 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Tashqi savdo
2625 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2794 (кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Tashqi savdo
2580 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2608 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
2356 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2190 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Oliy ta'lim
3270 (кб)(Pdf)
O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim
3487 (кб)(Pdf)
Umumiy o'rta ta'lim
3910 (кб)(Pdf)
Maktabgacha ta'lim
2309 (кб)(Pdf)
Turizm
4222 (кб)(Pdf)
Innovatsiya
2434 (кб)(Pdf)
Sog'liqni saqlash
5331 (кб)(Pdf)
Madaniyat
2654 (кб)(Pdf)
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
2154(кб)(Pdf)
Demografik holat
2764 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
2005(кб)(Pdf)
Demografik holat
2909 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
2632(кб)(Pdf)
Demografik holat
1547 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
4877 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1764 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3744 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3744 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3619 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2983 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.