Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1413 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
1735 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
1706 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
1689 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar-Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
7867(кб)(Pdf)
Yanvar-Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
7806(кб)(Pdf)
Yanvar-Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
7561(кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
7589(кб)(Pdf)
Yanvar-Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
6707(кб)(Pdf)
Yanvar-Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
6707(кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
6707(кб)(Pdf)
Yanvar-May
Sanoat ishlab chiqarish
7134(кб)(Pdf)
Yanvar-Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
1423(кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Sanoat ishlab chiqarish
1636(кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
2159(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
2159(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar-Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1463 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2005 (кб)(Pdf)
Yanvar-Noyabr
Qurilish ishlari
2311 (кб)(Pdf)
Yanvar-Oktabr
Qurilish ishlari
2173 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1463 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1771 (кб)(Pdf)
Yanvar-Avgust
Qurilish ishlari
1249 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyul
Qurilish ishlari
1249 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1136 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1277 (кб)(Pdf)
Yanvar-May
Qurilish ishlari
1931 (кб)(Pdf)
Yanvar-Aprel
Qurilish ishlari
1381 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1114 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1110 (кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Qurilish ishlari
1209 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
1779 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
6763(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2755(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2755(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2749(кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar-Dekabr
Xizmatlar sohasi
2965 (кб)(Pdf)
Yanvar-Noyabr
Xizmatlar sohasi
2673 (кб)(Pdf)
Yanvar-Oktabr
Xizmatlar sohasi
3657 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Xizmatlar sohasi
3489 (кб)(Pdf)
Yanvar-Avgust
Xizmatlar sohasi
3600 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyul
Xizmatlar sohasi
3143 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Xizmatlar sohasi
3186 (кб)(Pdf)
Yanvar-May
Xizmatlar sohasi
3171 (кб)(Pdf)
Yanvar-Aprel
Xizmatlar sohasi
3192 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Xizmatlar sohasi
3192 (кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Xizmatlar sohasi
3713 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
3713 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar-Dekabr
Tashqi savdo
3040 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2729 (кб)(Pdf)
Yanvar-Noyabr
Tashqi savdo
3040 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2729 (кб)(Pdf)
Yanvar-Oktabr
Tashqi savdo
3025 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2346 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Tashqi savdo
3152 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2725 (кб)(Pdf)
Yanvar-Avgust
Tashqi savdo
3300 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2754 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyul
Tashqi savdo
3311 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2732 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Tashqi savdo
3022 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2180 (кб)(Pdf)
Yanvar-May
Tashqi savdo
3357 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2214 (кб)(Pdf)
Yanvar-Aprel
Tashqi savdo
3343 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2214 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Tashqi savdo
3500 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2757 (кб)(Pdf)
Yanvar-Fevral
Tashqi savdo
2500 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2190 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
2500 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2190 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Oliy ta'lim
2773 (кб)(Pdf)
O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim
15711 (кб)(Pdf)
Umumiy o'rta ta'lim
5869 (кб)(Pdf)
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
3506 (кб)(Pdf)
Demografik holat
3316 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
1672 (кб)(Pdf)
Demografik holat
2486 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1858 (кб)(Pdf)
Demografik holat
2549 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
1832 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1896 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar-Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4792 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
5068 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4893 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4226 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.